Persondatapolitik

Persondatapolitik

Persondata- og privatlivspolitik
for Elite Køreskole

Denne persondata- & privatlivspolitik beskriver, hvordan Elite Køreskole indsamler og behandler personoplysninger på www.elitekoreskole.dk

Elite Køreskole behandler de oplysninger, du giver os i overensstemmelse med gældende lovgivning og regler. Vi er naturligvis bevidste om, at dine oplysninger behandles med respekt for fortrolighed og for dit privatliv.

Vi er forpligtet til at overholde persondatalovens bestemmelser og sikkerhedsbekendtgørelsen om behandling af personoplysninger.

Vi forpligter os til, ikke at benytte kundens personoplysninger til andet end, hvad der er nødvendigt for at kundens løsning/produkter fungerer efter hensigten.

Vi er forpligtet til, at træffe de nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at kundens oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab.

Elite Køreskole videregiver kun personlige oplysninger, hvis det kræves af lovgivningen, eller hvis der foreligger en retskendelse.

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Elite Køreskole er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har indhentet eller modtaget om dig i forbindelse med en tilmelding. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Elite Køreskole
CVR-nr.: 34030146
Telefon: 26 19 94 04
E-mail: info@elitekoreskole.dk

Formålene med behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

  • Vi beholder indsendte oplysninger  i en bestemt periode til brug ved kundeservice. Informationer bruges ikke til markedsføring.
  • Vigtige meddelelser via e-mail eller telefon.
Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Vi indsamler kun ikke følsomme personoplysninger via tilmeldingsformularen, som udelukkende kun sender informationer på mail, som ligger på One.coms servere, og som også er underlagt persondataordningen.

Oplysningerne indsendes af kunden selv; som er: Navn, Adresse, By, Fødselsdato, Telefon og E-mail.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Elite Køreskole videregiver kun personlige oplysninger, hvis det kræves af lovgivningen, eller hvis der foreligger en retskendelse.

Vi overfører ikke dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

Dine indsendte personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt.

Indlejret indhold fra andre websteder

Vores hjemmeside har indlejret indhold fra Youtube og Google, som begge er underlagt persondataloven.

Opbevaring af dine personoplysninger

Elite Køreskole kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Oplysninger om dig gemmes så længe vi vurderer, det er nødvendigt for at kunne opfylde vore forpligtelser for at kunne overholde gældende lovgivning, herunder bogføringsloven.

Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Ret til berigtigelse, sletning, begrænsning og indsigelse

Nedenfor kan du læse om din ret til berigtigelse, sletning, begrænsning og indsigelse. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Du har også ret til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige og/eller ajourførte.

Ret til sletning

I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Cookies

Vi anvender ikke cookies på vores webside.