Priser

Priser

Almindelig bil - Kørekort

Ubegrænset teoriundervisning indtil du består! 2.350,-
Evaluerende teoritest på køreskolen
4 lektioner på manøvrebane 2.650,-
4 lektioner på køreteknisk anlæg 2.500,-
16 kørelektioner på vej 7.200,-
Godkendelse og berammelse af prøver
Samlet pris på alt 14.700,-

LOV PAKKE PRIS

*Betaling kan deles op i to rater.

11.950,-

Spar kr. 2.750,-
Særlig køreundervisning:
Teoriundervisning, 8 praktiske kørelektioner af 45 min, opvarming samt afholdelse af praktisk prøve og billeje. I alt kr. 6.400,-
Generhverv:
2 lektioner af 45 min praktisk kørsel, berammelse samt booking af prøver, 4 mdr. adgang til teoriundervisning.dk, opvarmning samt afholdelse af praktisk prøve og billeje. I alt kr. 3.400,-
Andre omkostninger udover lovpakke pris er følgende:
Lægeattest:
Bestilles hos din praktiserende læge, husk at medbringe et stk. godkendt pasfoto.
ca. kr. 300,-
Teori prøve:
Dækker teori- og praktisk køreprøve gebyr til staten.
Betales hver gang man dumper én af prøverne.
kr. 600,-
Pasfoto:
Et stk. pas-foto (størrelse 35 x 45mm)
ca. kr. 40,-
Praktisk prøve:

Leje af skolebil til køreprøve.
Eller 60 min kørsel for køreprøven, gennemgang af teknik samt leje af skolebil til køreprøve.

 

kr.600,-

kr. 1000,-

Ekstra kørelektioner af 45 min: kr. 450,-
Ekstra kørelektioner af 60 min: kr. 600,-
Adgangskode
Giver adgang til www.teoriundervisning.dk i 4 måneder.
kr. 350,-
Førstehjælp: 
8 timers godkendt færdselsrelateret førstehjælpskursus.
kr. 600,-

Husk at melde afbud i god tid til aftalte køretimer
Aflysning af køretid, skal senest ske dagen før kl. 18.00.
Ved akut sygdom, senest kl. 07.00 på selve dagen, hvor du skulle have kørt.
Udeblivelse fra 1 lektion (uden at melde afbud efter reglerne) = afregning for 1 kørelektion a kr. 450,-
Udeblivelse fra 2 lektioner (uden at melde afbud efter reglerne) = afregning for 2 kørelektioner a kr. 900,-

Udeblivelse fra Manøvrebane eller Glatbane lektioner (uden at melde afbud 5 dag før) = afregning for 4 Lektioner + Banebooking a kr. 2500,-

Forretningsbetingelser

Betaling
Lovpakken betales på en gang da den indeholder en rabat. Beløbet betales kontant på skolen eller over netbank.

Fortrydelse
Du har ret til at fortryde købet af lovpakken hos Elite Køreskole. I så fald bliver beløbet refunderet på følgende måde:

  • Efter start på teoriundervisning.
    Det betalte beløb minus 2500,-
  • Efter Manøvrebane.
    Det betalte beløb minus 5000,-
  • Efter start på kørelektioner.
    Det betalte beløb minus 5000,- for teori og manøvrebanekursus, samt det antal kørte kørelektioner til den enhver tid gældende køretime sats. Der er ingen krav på tilbagebetaling hvis regnestykket overstiger det faktiske betalte beløb.

Kravet om refusion skal ske senest et år efter købet. Derefter kan der ikke stilles krav om tilbagebetaling.